מאמרים

הלוואות למימון הון חוזר – אוויר לנשימה לעסק

הלוואות למימון הון חוזר – אוויר לנשימה לעסק

ניהול עסק ושמירתו בחיים אינה עניין פשוט או טריוויאלי עבור אף עסק – קטן כגדול, מצליח ככושל. לנהל את העניינים הכספיים, השיווקיים והאסטרטגיים של עסק זה משימה קשה ביותר, כאשר מאז מתמיד התמודדו בני האדם עם משימה זו.

אחת הבעיות הגדולות ביותר העומדות בבסיסו של כל עסק כמעט היא בעיית ההון החוזר. הון חוזר הוא ההון הנדרש למימון הפעילות השוטפת של העסק, ההון שצריך בעל העסק שיהיה לו זמין, על מנת שיוכל לבצע תשלומים שוטפים אשר מחזיקים למעשה את העסק בחיים. הוצאות אלו יכולות להיות משכורות לעובדים, תשלומים שוטפים לספקים וכד'. למעשה, גם עסקים רבים אשר לכאורה מצליחים ומקבים הזמנות רבות מצד לקוחות לפעמים ממש קורסים ומתמוטטים בגלל בעיות של הון חוזר. המצב הזה הוא לכאורה אבסורדי – גם עסק מצליח, אשר השיג את מטרותיו העיקריות של רכישת לקוחות וצבירת הזמנות עבודה בהיקפים גדולים, עשוי למצוא עצמו בסכנת התמוטטות פשוט בעקבות בעיות תזרים – לבעלים אין כיום מספיק מזומן בכיס על מנת להחזיק את העסק חי עד שייכנסו אותם תקבולים מן הלקוחות.

המשך מאמר